Cercar en aquest blog

Compte enrere

18 d’abr. 2019

The origins of PSC, the Catalan Socialist Party

In 1977 the main Catalan Socialist Party reached an agreement with the incipient delegation of the Spanish Socialist Party on Catalonia  to form a coalition, with the medium-term aim of uniting. Here are a couple of interesting texts, translated into English. 
Click here if need be to access the whole text


... The final step was taken in the first days of April 1977, when the PSC General Council and the National Committee of the Catalan Socialist Federation approved the protocol of the "April Pact", which though intended to specify the joint candidacy of "Socialists of Catalonia", began by affirming a further commitment: "To realize Socialist unity through a process that will culminate in the constitution of a single Socialist Party of Catalonia".

... El paso final se dió en los primeros días de abril de 1977, cuando el Consell General del PSC y el Comité Nacional de la Federación Socialista Catalana aprobaron el protocolo del “Pacto de Abril”, que aunque tenía por objeto concretar la candidatura única de “Socialistes de Catalunya”, empezó afirmando un compromiso mayor: “realizar la unidad socialista mediante un proceso que culminará en la constitución de un único Partido Socialista de Catalunya”.
 

http://www.fcampalans.cat/uploads/publicacions/pdf/107-108.pdf

Pacte d'Abril

El PSC, la FSC (PSOE) i socialistes independents acoden realitzar la unitat socialista a Catalunya mitjançant un procés que culminarà en la constitució d'un únic Partit Socialista de Catalunya, resultat de la unió dels socialistes de Catalunya. Aquest Partit, plenament sobirà configurarà l'organització política del socialisme a Catalunya i la seva articulació amb el PSOE en la perspectiva de la unitat de tots els socialistes de l'Estat, a través d'un congrés democràtic a celebrar durant l'any, preparat per comissions d'ambdues organitzacions que elaborin, per assentiment comú, les propostes a l'esmentat congrés. 
Aquesta unitat dels socialistes catalans s'acorda sobre les següents coincidències de principis:
  1. La transformació de la societat mitjançant l'accés al poder polític per part dels treballadors.
  2. La socialització dels mitjans de producció, distribució i canvi.
  3. L'organització autogestionària de la societat.
  4. La societat ha de satisfer els mitjans que assegurin la igualtat i la dignitat de l'home.
  5. El reconeixement del dret d'autodeterminació a les nacionalitats i pobles de l'Estat espanyol.
  6. La recuperació de les institucions i principis configurats en l'Estatut del 1932, la seva actualització i aprofundiment.


Cap comentari:

Publica un comentari