Cercar en aquest blog

24 d’abr. 2017

WestminsterWestminster, April 20 2017

My Lords, Ladies and Gentlemen,
I’ve been asked to explain what the present state of affairs is as regards the claim of a very large part of the Catalan people to the full sovereignty of their country.

*** CLICK ON "Més informació" BELOW TO READ THE WHOLE PAPER ***

23 d’abr. 2017

MIDAS GENERAL ASSEMBLY MEETING - English

SATURDAY, 22 APRIL 2017
Hotel AYRE Caspe, Casp 103
9.45 Presentation by Miquel Strubell, sociolinguist

Ladies and gentleman,
First of all, thanks to the organizers to make it possible for you to hear, those of you that want to, interventions made in the language that for a thousand years has characterized the Catalan people. It is a practical gesture of recognition of the value you associate to linguistic diversity and its conservation. As those of you that know me know, English is my mother tongue (I should say, “father tongue!") and it would not have been a problem for me to give this address in English. On behalf of the many people that defend these values, thanks again!


**** CLICK ON "Més informació" BELOW TO READ THE REST OF THE PAPER ****

22 d’abr. 2017

MIDAS GENERAL ASSEMBLY MEETING - Catalan

SATURDAY, 22 APRIL 2017
Hotel AYRE Caspe, 
carrer de Casp 103
Barcelona
9.45 Presentation by Miquel Strubell, sociolinguist
http://estudiscatalans.blogspot.com/2017/04/midas.html
Senyores i senyors,
Primer de tot, gràcies als organitzadors de fer possible que sentiu, els que vulgueu, intervencions fetes en la llengua que des de fa mil anys ha caracteritzat el poble català. És un gest de reconeixement pràctic del valor que associeu a la diversitat lingüística i a la seva conservació. Com els que em coneixeu sabeu prou bé, l’anglès és la meva llengua materna (hauria de dir, paterna”!) i no m’hauria presentat cap problema adreçar-vos aquestes paraules en anglès. En nom dels molts que defensem aquests valors, gràcies de nou!

**** CLIQUEU A "més informació" A SOTA PER LLEGIR LA RESTA DEL DOCUMENT **** 

5 d’abr. 2017

Carn Crua

Font: S’Arenal de Mallorca, número 186, 1 de gener de 1990, pp. 3-6

Els forasters estan mal acostumats. Avesats a tallar i a cosir, a manar i a imposar els seus criteris als indígenes, sempre s'han comportat com si fossin els amos de les ametles i dels ametlerars. Llegim a La Roqueta l'any 1887: "una cateyfa de forastés, des qui mos tractan de gent per conquistà, y a sa nostra roqueta la ténen per un corral de bous" (1). Ara, però, quan comproven que els negrets recuperen el sentit de la dignitat, l'autoestima i l'esperit de col·lectivitat, se desfan amb grans escarafalls, s'esqueixen els colls de la camisa i gisquen com una porcelleta tendra a qui han trepitjat la coa. La proposició no de llei aprovada dia 13 de desembre de 1989 pel Parlament de Catalunya i signada pels partits polítics CiU, CDS, IC i ERC, ha fet esclatar un talabastaix aborronador com poques vegades hem vist i que, és de preveure, a partir d'ara s'anirà repetint i accentuant. L'esmentada proposició deia el següent:

Machine Translation

The current limitations of machine translators can be visualised in this text, which Esther Vives Oriol, "Universidad Pontificia de Salamanca, Antropología, Graduate Student" has uploaded onto the www.academia.edu data base.

Unfortunately the - probably highly documented - Bibliographic references section is missing at the end of the text, perhaps because it did not have to be translated.