Cercar en aquest blog

Compte enrere

14 de nov. 2019

236 personalities sign a manifesto on Spain and Catalonia (14 NOV 2019)

236 personalities sign a manifesto calling on Spain to negotiate with Catalonia.
If need be, click on "més informació" beneath to access this post.

13 de nov. 2019

8th Communiqué from Tsunami Democràtic (13 NOV 2019)

Comunicat de Tsunami Democràtic, 13 de novembre de 2019 [yet to be translated into English]
Click here  if need be to read the whole post

11 de nov. 2019

7th Communiqué from Tsunami Democràtic (11 NOV 2019)

"EVERYONE TO LA JONQUERA" (France-Spain border) 7th Communiqué from Tsunami Democràtic, translated into English.
Click here if need be to read the whole post

10 de nov. 2019

6th Communiqué from Tsunami Democràtic (9 NOV 2019)

6th Communiqué from Tsunami Democràtic (9 Nov 2019) [yet to be translated)
Click here  if need be to read the whole post

8 de nov. 2019

5th Communiqué from Tsunami Democràtic (8 NOV 2019)

COMMUNIQUÉ FROM DEMOCRATIC TSUNAMI, 8th November 2019
Click here if need be to read the whole post

AECI-2007

L'Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo va ser a les notícies fa un temps, crec que en relació amb aquest seminari fet el 2007
Click here  if need be to read the whole post

6 de nov. 2019

3a euroordre per a l'extradició d'Escòcia de Clara Ponsatí (6 NOV 2019)

Aquesta és una traducció al català de la declaració pública fet per l'advocat defensor de l'Hble. Sra. Clara Ponsatí, el Sr. Aamer Anwar, un cop anunciada la primera reacció de les autoritats britàniques a la petició espanyola d'extradició (EAW).
Clica aquí si cal per llegir l'entrada sencera.

4 de nov. 2019

Statement by the Council for the [Catalan] Republic after Suprem Court verdict (21 OCT 2019)

On October 21 2019, a week after the Supreme Court verdict, the Council for the Republic issued the following statement. It has been translated into English (by M.S.):
Click here  if need be to read the whole post

Manifesto by "Architects for Catalonia" on the right to self-determination (1 OCT 2019)

The "Architects for Catalonia" collective issued the following Declaration on October 1 2019. It has been translated into English (by M.S.):
Click here  if need be to read the whole post

4th Communiqué from Tsunami Democràtic (4 NOV 2019)

COMMUNIQUÉ BY TSUNAMI DEMOCRÀTIC (encara per traduir)
9-N 2019
Click here if need be to read the whole post

Tsunami Democratic convenes a day of disobedience to the Electoral Board on 9N and calls to fill the country's squares, from 4 pm to 10 pm, with a political, cultural and festive day. If the repression of the State does not stop for the day of reflection, nor will the people. Against repression and against Ñ's gag: words, citizens and culture in freedom.

Peacefully, respectfully, in an unmistakably nonviolent way.

The action aims to repeat initiatives to claim public space, such as those made by the outraged and the 15M movement in the reflection days of 2011 and 2015.

Now, the purpose of the convocation is to make the State reflect, to remind it that it cannot restrict or limit the right to freedom of expression, nor the right to free assembly and manifestation. And remind him that political conflicts need to be resolved politically: neither police, nor judicially, nor with constant threats to the population. There is a democratic solution to the conflict, which involves dialogue and negotiation: #SpainSitAndTalk.

Tsunami Democratic encourages entities, groups, associations, groups, groups of individuals to organize activities and confirm them by email 9N@desobeimlajec.org so that they can be integrated into the program and communicate jointly. In Barcelona, ​​the call is at Plaça Catalunya at 4pm, where there will be musical performances, speeches and various interventions. The initiative is being spread out in every city in the country.

Everyone is invited to attend this day's events, where we can already announce that the Tsunami Democratic application will be tested for the first time in preparation for the first major action to be taken through the app on November 11, November 12 and 13.

Last but not least, this action is called on the Reflection Day, November 9. On the 10th, Tsunami defends the exercise of the right to vote, like the other fundamental rights. The ballot boxes do not scare us, quite the opposite: they are what most of the Catalan population demands. More ballot boxes. More democracy.

In the meantime: Let's get organized. Let's protect ourselves, let's take care of ourselves.

...ooo000ooo...

Original:

Tsunami Democràtic convoca el 9N a una jornada de desobediència a la Junta Electoral i crida a omplir de 16h a 22h les places del país amb una jornada política, cultural i festiva. Si la repressió de I'Estat no s'atura per la jornada de reflexió, tampoc no s'aturarà la gent. En contra de la repressió i en contra de Ñ mordassa: paraules, ciutadans i cultura en llibertat.

Pacíficament, respectuosament, de forma inequívocament noviolenta.

L'acció vol repetir iniciatives de reivindicació de l'espai públic com les que van fer el moviment dels indignats i del 15M en les jornades de reflexió del 2011 i del 2015. 

Ara, l'objectiu de la convocatòria és fer reflexionar l'Estat, recordar-li que no pot restringir ni limitar el dret a la llibertat d'expressió, ni el dret a la lliure reunió i manifestació. I recordar-li que els conflictes polítics S'han de resoldre políticament: ni policialment, ni judicialment, ni amb amenaces constants a la població. Hi ha una solució democràtica al conflicte, que passa pel diàleg i la negociació: #SpainsitAndTalk.

Tsunami Democràtic anima a entitats, agrupacions, associacions, colles, grups de particulars a organitzar activitats i confirmar-les al correu 9N@desobeimlajec.org per poder-les integrar al programa i comunicar-les de manera conjunta. A Barcelona, la convocatòria és a Plaça Catalunya a les 16h, on hi haurà actuacions musicals, parlaments intervencions diverses. La iniciativa s'estén a totes les ciutats del país. 

Es crida tothom a participar d'aquesta jornada, on ja es pot anunciar que es provarà per primera vegada l'aplicació de Tsunami Democràtic com a preparació de la primera gran acció que es portarà a terme a través de l'app els dies 11,12 i 13 de novembre.

Per acabar: aquesta acció només es convoca per a la jornada de reflexió, el 9 de novembre. El dia 10, Tsunami defensa l'exercici del dret a vot, com la resta de drets fonamentals. Les urnes no fan por, tot el contrari: és el que reclama la majoria de la població catalana. Més urnes. Més democràcia. 

Mentrestant: organitzem-nos. Protegim-nos, cuidem-nos.


2 de nov. 2019

github

Knee-jerk overkill. When a particular app is claimed to be a terrorist offence. How can anyone take the slightest notice of this hysterical message, devoid of any substance at all?!