Cercar en aquest blog

Compte enrere

8 de nov. 2019

5th Communiqué from Tsunami Democràtic (8 NOV 2019)

COMMUNIQUÉ FROM DEMOCRATIC TSUNAMI, 8th November 2019
Click here if need be to read the whole post

#pressrelease #PR004 #English

Tsunami Democràtic 8/11/2019

Release about the actions planned on the 9th of Nov and days 11th to 13th of Nov.

1. On the 9th there are hundreds of actions programmed in more than 300 municipalities during the reflection day. These mobilisations, apart from having the objective of disobeying the JEC, will also be the first time Tsunami's app is used. It will be used for small communications which will be essential to test it technically while everyone does the same. It will be a protest day but also a test for its use in the following three days of continuous protests from the 11th to the 13th of November.

2. It is very important to download the latest version of the app, which is the safest against attacks. If you have the app validated, have it ready for the 9th of November. Those who do not have it validated, will find QR codes during Saturday’s activities. You will find the download link of the app on the social networks of Tsunami Democràtic.

3. What will happen from 11th to 13th of November? These three days will be the most ambitious action proposed by Tsunami Democràtic until now. Let's get ready for an 11S* to last three days. As long as there is no political solution to exercise the right of self-determination, the freedom of prisoners, exiled, and victims of retaliation and the free exercise of fundamental rights, people will continue mobilized and showing their strength. Whatever the result of the elections are and the times they are repeated.

4. What do you need to participate in the days from 11th to 13th of November? Ask for a holiday from work for at least one day. Be ready to move through the territory and, if you can, spend the night out; get warm clothes, extra batteries for your mobile phone, groceries,  a sleeping bag and tent and a stubborn nonviolent attitude.

5. From Saturday 9th of November all the Tsunami's actions will be channeled through the app, Telegram, Twitter and Instagram. Follow Tsunami on all of these platforms to be updated.

*Translation note: 11S- in reference to the Diada of Catalonia

https://t.me/tsunamid/164


Original:

COMUNICAT DE TSUNAMI DEMOCRÀTIC

1. A dia d'avui hi ha centenars d'accions programades a més de 300 municipis durant la jornada de reflexió. Aquesta convocatòria, a banda de tenir I'objectiu de desobeir la JEC, suposarà la primera vegada que S'utilitzi l'app de Tsunami. 

Es farà servir per petites comunicacions que seran essencials per provar-la tècnicament i que tothom la faci seva. Serà doncs, un dia de protesta però també un test de cara a les tres jornades de protestes continuades de l'11 al 13 de novembre. 

2. És molt important descarregar-se la darrera versió de l'app, que és la més segura contra els atacs. Si teniu I'app validada, tingueu-la a punt el 9N. qui no la tingui validada, podrà trobar QR's durant les activitats de dissabte. Trobareu el link de descàrrega de I'app a les xarxes de Tsunami Democràtic. 

3. Què passarà de I'll a113 de novembre? Aquests tres dies suposaran I'acció més ambiciosa proposada per Tsunami Democràtic fins ara. Preparem-nos per un 11S de tres dies. Mentre no hi hagi una solució politica a l'exercici del dret a lautodeterminació, la llibertat de presos, exiliats i represaliats i el lliure exercici de drets fonamentals, la gent continuarà mobilitzada i demostrant la 
seva força. Sigui quin sigui el resultat de les eleccions i les vegades que es repeteixin. 

4. Què necessites per participar a les jornades de l'11 al 13N? Demanar-te festa a la feina almenys un dels dies. Estar disposat a desplaçar-te pel territori I, si pots, a passar la nit fora; preparar roba d'abric, bateries extra pel mòbil, queviures, sac de dormir I tenda de campanya I una actitud tenaçment noviolenta. 

5, A partir de dissabte 9 de novembre totes les accions de Tsunami seran vehiculades a través de I'app, Telegram, Twitter i Instagram. Seguiu Tsunami a totes aquestes plataformes per estar actualitzats.


Cap comentari:

Publica un comentari