Cercar en aquest blog

Compte enrere

31 d’oct. 2019

Tsunami3

This is the third communiqué by Tsunami Democràtic, which the Spanish police blames for... terrorist actions! Translation: MS.
Click here  if need be to read the whole post

On 9N, let's think about them!

Tsunami Democràtic calls to disobey the [Spanish] Electoral Board with a day of cultural, political and festive activities on November 9.

Tsunami Democràtic calls for a mobilization on November 9 and convenes a day of cultural and festive activities from 16 to 22 hours to demand that Spain reflects.

To reflect on the Supreme Court judgment and tbe dozens of political prisoners and exiles.

 To reflect on the police violence against the peaceful population.

 To reflect on its inability to enter into a dialogue, on how Catalonia is continually used as a weapon to extract electoral revenues, on how it prevents the exercise of fundamental rights to its citizens.

 And to reflect also on how the Central Electoral Board is used to coerce fundamental rights in an abstruse and indiscriminate way.

The people have already reflected, November 9 is a good day for the State to do so.

 That is why we call on all cities, towns and neighborhoods in the country to organize a day of cultural, political and festive activities on November 9, from 4 pm to 10 pm.

Let's show once again #LaForçaDeLGent
#SpainSitAndTalk

See also:
 https://estudiscatalans.blogspot.com/2019/10/tsunami2.html

 https://estudiscatalans.blogspot.com/2019/09/tsunami-for-traduir.html

...ooo000ooo...


El dia 9N, fem-los reflexionar!
Tsunami Democràtic fa una crida a desobeir la junta electoral amb una
jornada d'activitats culturais, politiques i festives el dia 9 de novembre.
Tsunami Democràctic fa una crida a la mobilització el dia 9 de novembre
i convoca una jornada d'activitats cultural i  festives des de les 16 fins a les 22 hores per reclamar a I'Estat espanyol que reflexioni.
Que reflexioni sobre la condemna del Tribunal Suprem i les desenes de presos
politics i exiliats.
Que reflexioni sobre la violència policial aplicada contra la població pacífica.
Que reflexioni sobre la seva incapacitat per dialogar, sobre com s'utilitza Catalunya contínuament com una arma per treure rèdits electorals, sobre com impedeix l'exercici dels drets fonamentals a la seva ciutadania.
I que reflexioni, també, sobre com utilitza la Junta Electoral Central per coartar drets fonamentals de manera abitrària i indiscriminada.
La gent ja ha reflexionat, el 9N és un bon dia perquè ho faci I'Estat.
Per això cridem a totes les ciutats, pobles I barris del país a autoorganitzar una
jornada d'activitats culturals, politiques I festives el dia 9 de novembre de les
16 a les 22 hores.

Demostrem una vegada més #LaForçaDeLaGent

#SpainSitAndTalk


See also:

https://estudiscatalans.blogspot.com/2019/10/tsunami2.html 

https://estudiscatalans.blogspot.com/2019/09/tsunami-per-traduir.html


Cap comentari:

Publica un comentari