Cercar en aquest blog

Compte enrere

3 d’oct. 2019

L'arc de l'univers moral

Traducció al català de part d'un article sobre "L'arc de l'univers moral", expressió de Charles Parker citada per Martin Luther King i Barack Obama, entre d'altres.
Clica aquí si cal per llegir tota l'entrada.


Theodore Parker va ser un ministre unitarista i un destacat transcendentista nord-americà, nascut el 1810, que va reivindicar l'abolició de l'esclavatfe.  El 1853 es va publicar una col·lecció de "Deu Sermons de Religió" de Parker, i el tercer sermó titulat "De la Justícia i la Consciència" incloïa llenguatge figuratiu sobre l'arc de l'univers moral.

"Mireu els fets del món. Veieu un triomf continu i progressiu del dret. No pretenc entendre l'univers moral, l'arc és llarg, els ulls hi arriben poc. No puc calcular la corba i completar la figura mitjançant l'experiència de la vista; puc endivinar-ho per consciència. Però, per allò que veig, estic segur que s'inclina cap a la justícia.

Les coses es neguen a ser mal gestionades durant molt de temps.  Jefferson tremolava quan pensava en l'esclavatge i recordava que Déu és just.  Abans de gaire, tot Amèrica tremolarà ".

...

El 1958 es va publicar un article de Martin Luther King, Jr. en el periòdic "The Gospel Messenger". King va emprar la dita i el va col·locar entre cometes, que indicaven que era un aforisme preexistent.
...
King va considera que la frase era atractiva i la va incloure en diversos discursos seus.

...ooo000ooo...

Theodore Parker was a Unitarian minister and prominent American Transcendentalist born in 1810 who called for the abolition of slavery. In 1853 a collection of “Ten Sermons of Religion” by Parker was published and the third sermon titled “Of Justice and the Conscience” included figurative language about the arc of the moral universe.
"Look at the facts of the world. You see a continual and progressive triumph of the right. I do not pretend to understand the moral universe, the arc is a long one, my eye reaches but little ways. I cannot calculate the curve and complete the figure by the experience of sight; I can divine it by conscience. But from what I see I am sure it bends towards justice.
Things refuse to be mismanaged long. Jefferson trembled when he thought of slavery and remembered that God is just. Ere long all America will tremble."
...
In 1958 an article by Martin Luther King, Jr. was printed in “The Gospel Messenger” periodical. King employed the saying, and he placed it between quotation marks which signaled that it was a pre-existing aphorism.
...
King found the phrase attractive and included it in several of his speeches.

https://en.wikipedia.org/wiki/Theodore_Parker
https://quoteinvestigator.com/2012/11/15/arc-of-universe/

 

Cap comentari:

Publica un comentari