Cercar en aquest blog

Compte enrere

20 de juny 2019

Amics de Jordi Sànchez

Amics de Jordi Sànchez: 
DECÀLEG
Clica aquí si cal.
https://www.e-democracia.cat/

Amics de Jordi Sànchez: 

DECÀLEG 

Des que en Jordi va ser suspès de diputat al Parlament de Catalunya no ha rebut cap remuneració, perquè no el cobreix cap partit, ja que era candidat independent en una llista electoral, ni tampoc cap entitat de les que hagi ocupat un càrrec, ja que la seva dedicació ha estat sempre voluntària. 

A l'hora de constituir l'Associació, el Jordi només comptava amb l'ajuda per fills menors que atorga l'Associació Catalana pels Drets Civils i la retenció a la seguretat social que li feia el Parlament de Catalunya. 

PRIMER: L'objectiu de l'Associació és restituir els ingressos que el Jordi tenia abans d'entrar a la presó (16 d'octubre de 2017), quan desenvolupava la seva tasca a la Universitat.
SEGON: Qualsevol ingrés que el Jordi pugui tenir a posteriori de la data de creació de l'Associació serà descomptat de l'import total a cobrir. En aquest sentit, per calcular aquest import, es descomptarà la remuneració percebuda com a diputat (actualment suspesa) o la que pugui tenir en un futur, si escau. 

TERCER: L'objectiu de l'Associació 

S'assoleix amb les quotes periòdiques que realitzen els socis. L'alta com a soci i l'import de la quota es realitza a través del web www.e-democracia.cat

Existeix la possibilitat, però, de realitzar aportacions puntuals per persones alienes a l'Associació, sempre a través del formulari del web, amb identificació de la persona o entitat que realitza la donació.

QUART: Totes les aportacions dels socis, aixi com les donacions puntuals, es faran exclusivament per la web i es destinaran a l'objectiu definit anteriorment. 

CINQUÈ: En el cas que hi hagi un superàvit perllongat en el temps, es reduiran les quotes de forma proporcional a tots els socis. Donat el cas que l'objectiu de l'associació deixés de ser necessari (tant de bo!), l'assemblea de socis decidirà el seu destí. 

SISÈ: L'Associació compta amb uns socis fedataris que, a títol totalment individual, garantiran que les aportacions econòmiques es destinen als objectius plantejats. Per la seva part els socis tindran informació periòdica sobre el % assolit dels objectius. 

SETE: Cap càrrec de l'Associació cobra cap tipus de retribució, ni directament ni indirecta. 

VUITÈ: Per tal de poder adaptar les quotes dels socis a totes les capacitats adquisitives, el web preveu la possibilitat de realitzar aportacions de €5/mes, €10/mes, €25/mes, €50/mes, €100/mes i altres. Qualsevol quantitat és benvinguda. 

NOVÈ: L'alta com a soci no obliga a mantenir de manera indeterminada la vinculació amb l'Associació ni tampoc l'aportació econòmica. L'import de la quota a aportar podrà ser modificada en qualsevol moment amb un simple correu a través de la mateixa web. La baixa com a soci també es podrà realitzar pel mateix canal. 

DESÈ: La quantitat lliurada es realitza com a donació voluntària i aquesta té una repercussió fiscal que se li descompta al Jordi, no al donant, tal com marca la legislació tributària.Cap comentari:

Publica un comentari