Cercar en aquest blog

Compte enrere

1 d’abr. 2021

On US Dep of State 2020 Country report on Spain (1 APR 2021)

The Catalan National Assembly published a thread on the US Dep of State's 2020 Country report on Spain. It mentions the political plight of Catalonia in several sections.

Click , if need be, to read the text,includi9ng extracts from the Report.

20 de març 2021

Article de Bartomeu Mestre: "Vius amb els carteristes!" (19 MAR 2021)

Un escrit prou aclaridor, que he rebut per WhatsApp (però no he trobat amb una cerca)..

"Bartomeu Balutxo ha escrit:

Quan a finals dels anys 60 del segle passat estudiava a Barcelona, vaig ser testimoni en dues ocasions, en el metro, del crit «¡cuidado con los carteristas!». Aviat vaig saber que era una tècnica per robar. El crit provocava que la gent, instintivament, es tocàs la butxaca on portava la cartera i així es posava en evidència davant dels aprofitats que ja veien marcat el punt on ficar mà; els avisadors estaven conxorxats amb els lladres.

En aquests darrers anys i, de forma intensa durant aquesta segona campanya electoral (les argúcies per formar govern no són altra cosa), orientada a justificar pactes vergonyants, m’he cansat d'escoltar (Junqueres, Aragonès...) la vindicació d’una «taula de diàleg i negociació» com a objectiu. És la pastanaga de l’ase; una estafa a la ciutadania. Cal dir-ho clar, perquè ningú no es deixi entabanar per venedors de fireta.

D’ençà de l’any 2000, fins a la jubilació el 2011, vaig ser Dtor. de Recursos Humans de la Caixa d’Estalvis de les Balears, amb una plantilla que, amb les empreses participades, s’acostava a les dues mil persones. Vaig haver-me de formar en tècniques que, després, m’han resultat profitoses personalment. Cursos de PNL, de Negociació efectiva, de Comunicació no verbal, de Resolució de crisis... Em vaig especialitzar en el de Solució positiva de conflictes i, fins i tot, en vaig impartir cursos a altres caixes d’estalvis de l’estat... abans de patir l’assalt de la gran banca i de l’aliança PP-PSOE per destruir unes entitats que, sense accionistes, tenien finalitats socials; una nova espoliació encoberta.

Per assolir l’èxit i resoldre satisfactòriament els conflictes hi ha unes tècniques de manual, amb una vintena de normes, de les quals dues d’elles són prèvies a l’inici de qualsevol negociació i obliguen a definir unes regles de joc molt clares. Ambdues són conditio sine qua non; dues normes imprescindibles. En primer lloc cal un reconeixement entre les parts i, en segon, obtenir garanties d’igualtat entre els negociadors, amb algun mecanisme que ho asseguri (un mediador, per exemple). La raó és òbvia. Entre desiguals no hi ha mai cap acord lliure. No es pot anar a negociar amb qui té a la cintura una pistola o una carta (un article 8 d’una Constitució o el negacionisme contumaç del Dret a l’Autodeterminació, per exemple). Una retxa vermella intocable significa tenir un comodí de part per bloquejar qualsevol proposta a qualsevol moment. En aquestes condicions, més prest o més tard, la mesa de negociació es demostrarà inviable i els incauts s'aixecaran amb les mans buides, impotents davant l’engany. A Mallorca, d'això, en solem dir "perdre el temps i la llavor"!

Abanderar la solució del diàleg i de la negociació, sense abans tenir assegurat el reconeixement de les parts i el respecte a la igualtat és senzillament una estafa; una presa de pèl abocada al fracàs. La dignitat no es pot negociar des d’una posició d’inferioritat. Amb un superior no es negocia, es pidolen almoines i se suplica; en desigualtat no es va més enllà de la claudicació de l’esclau davant de l’amo. Podràs aspirar a un pam més de cadena, però mai a la llibertat.

Reiter que qualsevol persona que hagi estudiat tècniques de mediació, encaminades al win to win, sap que prometre una negociació sense abans haver establert les condicions prèvies imprescindibles no té via de sortida. Abocada al fracàs, és distreure i entabanar la gent quan no són hores de paciència. Ara mateix, davant de les maniobres orientades a la composició d’un govern que té l'obligació de plantar cara a l’absolutisme de l’estat espanyol i que ha de persistir en internacionalitzar el conflicte, vull denunciar, clar i català, que qui abanderi aquesta hipotètica taula negociadora com a solució és un venedor de fum, un farsant i una cosa molt pitjor: un d’aquells conxorxats (còmplices amb els lladres) que cridaven «vius amb els carteristes!».

Felanitx, 16 de març de 2021

Bartomeu Mestre i Sureda

Expresident d’ERC a les Illes Balears i Pitiüses

Ex cap de llista d'ERC de les Illes al Congrés de Diputats espanyol l'any 1993"

13 de març 2021

Ressorgiment, Buenos Aires (JUL 1920)

 

"No nos engañemos. El separatismo catalán, crece más cada día. El desamor a España la fomentan los Gobiernos con sus torpezas. El odio lo crean estos pobres cerebros faltos de capacidad, de comprensión, que con sus ruines conceptos alimentan la hoguera de la discordia. 

Si no se pone pronto en práctica una política de atracción, que tenga por base el reconocimiento de las justas demandas de Cataluña, la temida catástrofe será inevitable.

El País de Madrid, 3 de juny de 1920."

(Ressorgiment, Buenos Aires (juliol de 1920)

 

...ooo000ooo...


Vegeu també:  Durán Franco, Miguel Ángel. El problema catalán y la opìnión pública (1898-1923), p. 229-238.

http://institucional.us.es/revistas/contemporanea/6/art_10.pdf

"En relación con estas posturas dilacionistas estaba la inicial argumentación de Francisco Silvela, basada en su célebre definición del catalanismo como "una enfermedad nerviosa y literaria". En un discurso tantas veces citado, el por entonces Presidente del Consejo de Ministros afirmaba:

  •  'Yo creo que hay un gran número de enfermedades, y singularment las enfermedades nerviosas, para las cuales es especificamente perjudicial todo lo que sea la excitación y aun la conversación sobre ellas; y no le doy al catalanismo más alcance ni más carácter que el de una verdadera enfermedad nerviosa".

Por contra, Romero Robledo, declarado enemigo del catalanismo desde sus inicios, como antes lo había sido del autonomismo, abdanderaba la posición actante cuando en la misma sesión del Congreso declaraba:

  • No soy de los que creen que las enfermedades se curan por sí solas, ni tampoco de los que entienden que ocultar la enfermedad en curarla".  Diario de Sesiones de Cortes (Congreso), 20 de febrero de 1900, p. 4645.

...

"El impacto del problema catalán en la opinión pública y en la política españolas estuvo condicionado en ocasiones por prejuicios ideológicos, y por el interés de loa partidos dinásticos por mantener el equilibrio político, social y económico del sistema. Mas en no escasas oportunidades reflejó las consecuencias directas del encuentro de dos nacionalismos en formación que se contemplaron mutuamente como incompatibles: el nacionalismo español y el nacionalismo catalán. A mi juicio, el estudio del primero es básico poara comprender la naturaleza de las respuestas del Estado y de la propia sociedad española de la época frente al problemas regional-nacional." (p. 280)


1 de març 2021

Tornen Companys i els altres amnistiats (1936)

A la pàgina 11 de la Vanguardia del 3 de març de 1936, hi ha una amplíssima cobertura de la tornada triomfal del president Companys i la resta dels presos polítics empresonats. Remarco les reaccions al seu pas per Castella i Aragó.

Clica aquí, si cal, per accedir al text sencer

28 de febr. 2021

Letter sent by Clara Ponsatí MEP to the president of the European Parliament (26 FEB 2021)

This letter was sent by Clara Ponsatí MEP to the president of the European Parliament, complaining about serious flaws in the procedure to study the Spanish Supreme Court's request for her parliamentary immunity to be waived.
Click , if need be, to read the text

IL EST TEMPS DE DÉFENDRE LES VALEURS DE L'UE (FR)


IL EST TEMPS DE DÉFENDRE LES VALEURS DE L'UE

Nous avons récemment pris connaissance des violations de l'État de droit en Pologne et en Hongrie et de leurs tentatives de réduire le budget de l'UE, ainsi que de l'engagement de l'UE à appliquer les mêmes critères à tous les États membres lorsqu'il s'agit de non-respect de l'État de droit. Cependant, l'Espagne n'a pas été montrée du doigt, ceci pour deux raisons : grâce à la censure du Parlement européen sur le rapport de la députée européenne Clare Daly concernant les droits fondamentaux dans l'Union et aussi grâce à la position des hauts fonctionnaires et diplomates de l'UE qui ont réussi à faire passer avec force narrative la version imposée par l'Espagne sur le conflit avec la Catalogne.
 
Cependant, l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne selon lequel l'ancien vice-président de la Catalogne Oriol Junqueras bénéficiait de droits d'immunité accordés par son élection en tant que député européen a été totalement ignoré par les autorités espagnoles, et il purge une peine de 13 ans de prison.

En 2018, un activiste social a été arrêté pour avoir appelé à participer à une manifestation et accusé de terrorisme. Cependant, deux ans plus tard, après des mois d'emprisonnement dans sa propre ville, un tribunal de Barcelone a abandonné toutes les accusations.

En 2019, l'ancien ministre de l'intérieur catalan (ainsi que d'autres collègues et dirigeants sociaux) a été condamné à plus de dix ans de prison, pour avoir contrôlé la police catalane lors de la "sédition" de 2017. Cependant, le chef de la police et les hauts fonctionnaires du ministère ont récemment été jugés, par un autre tribunal, non coupables de tout acte répréhensible durant ces événements.

Les appels à la libération immédiate des prisonniers politiques, lancés par le groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire, Amnesty International et des associations juridiques, ont été ignorés par l'État espagnol.

En 2020, un tribunal espagnol a secoué la politique catalane en destituant le président de la Catalogne pour ne pas avoir immédiatement "obéi" à un avis du conseil électoral lui ordonnant de retirer deux banderoles appelant à la libération des prisonniers politiques catalans et à la liberté d'expression.

Et récemment, une cour d'appel belge a refusé l'extradition vers l'Espagne de l'ancien ministre de la culture de Catalogne, en raison de sérieux doutes quant à la garantie de son droit à un procès équitable.

Tout cela n'est que la partie émergée de l'iceberg. C'est l'absence de garantie d'un procès équitable, pour des actes qui ne sont pas des crimes dans d'autres pays européens, qui fait que six hommes politiques catalans et plusieurs militants vivent en exil en Belgique, en Suisse et en Écosse. C'est une situation choquante, et beaucoup en Catalogne se plaignent de la passivité totale des institutions européennes, par rapport à leur position publique sur les événements qui se déroulent, par exemple, en Russie, en Turquie et en Biélorussie.

C'est dans ce contexte que le Parlement européen se prononcera prochainement sur la demande de l'Espagne de lever l'immunité parlementaire de trois députés : l'ancien président Carles Puigdemont et ses conseillers Antoni Comin et Clara Ponsatí.

Miquel Strubell

24 de febr. 2021

Carles Puigdemont MEP puts his case in a press conference statement (24 FEB 2021)

An unofficial English translation of the transcript (by M.S.): 

Click , if need be, to read the text

TIME TO STAND UP FOR EU VALUES (EN)


TIME TO STAND UP FOR EU VALUES

We recently read about violations of the rule of law in Poland and Hungary and their attempts to hold up the EU budget, and about the EU's commitment to applying the same yardstick as regards non-compliance with the rule of law in all member States. However, Spain has been kept out of the public eye, thanks to EP censorship in the report by Clare Daly MEP on fundamental rights in the Union, and to high-ranking officials in the EU and diplomats who have managed to powerfully transmit Spain’s own narrative.

However, the European Union Court of Justice ruling that Catalonia’s former vice president Oriol Junqueras enjoyed the rights of immunity that his election as an MEP granted him was totally ignored by the Spanish authorities and he is serving a 13-year prison term.

In 2018 a social activist was arrested for calling for participation in a demonstration and charged with terrorism. Yet two years later, after months of confinement to her own town, a Barcelona court dropped all charges.

In 2019 the former Catalan minister of the Interior (along with other colleagues and social leaders) was sentenced to over ten years in prison, for having controlled the Catalan police during the 2017 «sedition». Yet both the police chief and top ministry officials were recently found not guilty of any misdemeanour during those events by another court. The public prosecutor did not appeal 

Calls for the immediate release of the political prisoners, issued by the UN Working Group on Arbitrary Detention, Amnesty International and a host of legal associations, have been ignored by Spain’s vindictive structures.

In 2020, the Spanish court tossed Catalan politics into turmoil by barring Quim Torra the President of Catalonia from public office, for not immediately “obeying” an election board notification that ordered him to remove two banners calling for the freeing of the Catalan political prisoners and in favour of the freedom of speech.

And recently, a Belgian court of appeal denied the extradition of Catalonia's former Minister of Culture to Spain, given serious doubts about his possibility to enjoy the right to a fair trial.

All this is just the tip of the iceberg. It is the lack of assurance of a fair trial, for deeds that are not offences in other European countries, that has six Catalan politicians and several activists living in exile in Belgium, Switzerland and Scotland. This is a shocking situation, and many in Catalonia complain of the total passivity of the European institutions, compared to their public stance on events in, say, Russia, Turkey and Byelorussia.

This is the context of the European Parliament forthcoming vote on Spain's request for the waiver of three members’ parliamentary immunity: former President Carles Puigdemont and his ministers Antoni Comin and Clara Ponsatí.

Michael Strubell

É HORA DE DEFENDER OS VALORES DA UE (PT)


É HORA DE DEFENDER OS VALORES DA UE

Lemos recentemente sobre as violações do Estado de direito na Polónia e Hungria e sobre as suas tentativas de reduzir o orçamento da UE, e sobre o compromisso da UE de aplicar a mesma bitola a todos os Estados membros no que diz respeito ao não cumprimento do Estado de direito. No entanto, a Espanha não foi destacada, graças à censura do Parlamento Europeu ao relatório da deputada europeia Clare Daly sobre os direitos fundamentais na União e também graças à posição de altos funcionários e diplomatas da UE que conseguiram transmitir com força a narrativa que a Espanha quer impor ao que está a acontecer com a Catalunha.

Entretanto, a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia de que o antigo vice-presidente da Catalunha Oriol Junqueras gozava de direitos de imunidade concedidos pela sua eleição como deputado europeu foi totalmente ignorada pelas autoridades espanholas e está a cumprir uma pena de prisão de 13 anos.

Em 2018, uma activista social foi presa por ter apelado à participação numa manifestação e acusada de terrorismo. Contudo, dois anos mais tarde, após meses de detenção na sua própria cidade, um tribunal de Barcelona retirou todas as acusações.

Em 2019, o antigo ministro do Interior catalão (juntamente com outros congéneres e líderes sociais) foi condenado a mais de dez anos de prisão por ter dirigido a polícia catalã durante a "sedição" de 2017. Contudo, tanto o chefe da polícia como altos funcionários do ministério foram recentemente declarados, por outro tribunal, inocentes de qualquer acto ilícito durante esses acontecimentos.

Os apelos à libertação imediata dos presos políticos, emitidos pelo Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre Detenção Arbitrária, Amnistia Internacional e associações jurídicas, foram ignorados pelo Estado espanhol.

Em 2020, um tribunal espanhol agitou a política catalã ao destituir o presidente da Catalunha por não "obedecer" imediatamente a um aviso do conselho eleitoral ordenando-lhe que retirasse dois cartazes que apelavam à libertação dos prisioneiros políticos catalães e à liberdade de expressão.

E, recentemente, um tribunal de recurso belga recusou a extradição para Espanha do antigo ministro da cultura da Catalunha, devido a sérias dúvidas de que o seu direito a um julgamento justo seria garantido.

Tudo isto é apenas a ponta do iceberg. É a falta de garantia de um julgamento justo para actos que não são crimes noutros países europeus que tem seis políticos catalães e vários activistas a viver no exílio na Bélgica, Suíça e Escócia. É uma situação chocante, e muitos na Catalunha queixam-se da total passividade das instituições europeias em comparação com a sua posição pública sobre acontecimentos na Rússia, Turquia e Bielorrússia, por exemplo.

É este o contexto da próxima votação do Parlamento Europeu sobre o pedido de Espanha para levantamento da imunidade parlamentar de três deputados: o ex-presidente Carles Puigdemont e os seus ministros Antoni Comin e Clara Ponsatí.

Miquel Strubell i Trueta

È TEMPO DI DIFENDERE I VALORI DELL'UE (IT)


È TEMPO DI DIFENDERE I VALORI DELL'UE

Abbiamo recentemente letto notizie su le violazioni dello stato di diritto in Polonia e Ungheria da parte dei suoi rispettivi governanti e dei loro tentativi di frenare il recovery plan dell'UE. Nello steso tempo, mentre l’Unione Europea s'impegnava a fare rispettare lo stato di diritto in tutti i paesi europei, puntando sul dito in Polonia e Ungheria, mai fin’ora ha alzato la voce contro la Spagna.

Recentemente il Parlamento europeo ha discusso sullo stato della democrazia nei diversi paesi de la UE. Nel rapporto ufficiale sul rispetto dei diritti fondamentali nell'Unione presentato per la deputata Clare Daly nuovamente non si è messo in discussione la Spagna. Questo è successo grazie a le pressione di alti funzionari e diplomatici spagnoli che sono riusciti a trasmettere con forza la narrazione che la Spagna vuole imporre su quanto sta accadendo con la Catalogna.

La linea ufficiale che è passata è quella secondo la quale tutti i politici catalani condannati per i fatti di 2017 hanno avuto un processo giusto. Tuttavia la lista di motivi per considerare la Spagna come un paesi che non rispetta i diritti democratici dei suoi cittadini è lunga:

1) La sentenza di 2020 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che il vice-presidente della Catalogna nel 2017, Oriol Junqueras, condannato per la Corte Suprema di Madrid a 13 anni di carceri, nel frattempo eletto europarlamentare in 2019, aveva il diritto di prendere il suo posto come deputato europeo perché godeva d’immunità parlamentare.

2) Nel 2018 l’attivista sociale Tamara Carrasco è stata arrestata per aver partecipato a una manifestazione. Accusata di terrorismo per un Tribunale di Madrid (Audiencia Nacional), non ha potuto uscire del suo comune per ben due anni, finché un tribunale di Barcellona ha fatto cadere tutte le accuse.

3) Nel 2019 l'ex assessore degli interni catalano (insieme ad altri politici e rappresentati sociali) è stato condannato a più di dieci anni di prigione, per aver controllato la polizia catalana durante la "sedizione" del 2017. Nel 2020 sia il capo della polizia catalana, Josep Lluís Trapero, come altre funzionari della regione sono stati assolti di tutte le accuse.

4) Gli appelli per il rilascio immediato dei prigionieri politici catalani, emessi dal gruppo di lavoro delle Nazioni Unite su le detenzione arbitraria, Amnesty International e associazioni legali, sono stati ripetutamente ignorati dallo stato spagnolo.

5) Nel 2020, la Corte Suprema della Spagna ha rimosso della sua carica al Presidente della Catalogna per non aver "obbedito" immediatamente a un avviso della commissione elettorale che gli ordinava di rimuovere due striscioni che chiedevano il rilascio dei prigionieri politici catalani e la libertà di espressione.

6) Nei ultimi giorni la Corte d'Appello del Belgio ha negato l'estradizione in Spagna dell'ex assessore della cultura della Catalogna, Lluís Puig (rifugiato nel Belgio dopo i fatti di ottobre di 2017). Il motivo della corte belga: i dubbi su l'imparzialità e il rispetto a un processo giusto in Spagna.

Tutto questo è solo la punta dell'iceberg. È precisamente la mancanza di garanzia a un processo equo e imparziale che altri sei politici catalani e diversi attivisti sociali sono in esilio in Belgio, Svizzera e Scozia dopo i fatti d'ottobre di 2017 accusati per i giudici spagnoli di reati che in altri paesi europei non sono considerati in questo modo. È una situazione scioccante, e molti in Catalogna si lamentano della totale passività delle istituzioni europee quando non alza la voce contra la Spagna, quando invece si lo fa per fatti analoghi quando succedono in paesi come la Russia, Polonia, Bielorussia o la Turchia.

Questo è il contesto nel quale si terrà prossimamente il voto nel Parlamento Europeo sulla richiesta della Spagna di revocare l'immunità parlamentare di tre eurodeputati catalani: l'ex presidente della Catalogna nel 2017 Carles Puigdemont e i suoi ministri Antoni Comin e Clara Ponsatí.

Miquel Strubell i Trueta

TIJD OM OP TE KOMEN VOOR EU-WAARDEN (NL)


TIJD OM OP TE KOMEN VOOR EU-WAARDEN

We hebben onlangs kunnen lezen over de schendingen van de rechtsstaat in Polen en Hongarije en hun pogingen om de EU-begroting aan banden te leggen, en over de toezegging van de EU om voor alle lidstaten dezelfde maatstaf aan te leggen als het gaat om niet-naleving van de rechtsstaat. Spanje is echter niet apart genoemd, dankzij de afkeuring door het Europees Parlement van het verslag van Europees parlementslid Clare Daly over de grondrechten in de Unie en ook dankzij het standpunt van hoge EU-ambtenaren en diplomaten die erin geslaagd zijn het verhaal dat Spanje wil opleggen aan wat er met Catalonië gebeurt, krachtig over te brengen.

De uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie dat de voormalige vice-voorzitter van Catalonië Oriol Junqueras immuniteitsrechten genoot op grond van zijn verkiezing tot lid van het Europees Parlement, werd door de Spaanse autoriteiten echter volledig genegeerd en hij zit nu een gevangenisstraf van 13 jaar uit.

In 2018 werd een sociaal activist gearresteerd omdat hij opriep tot deelname aan een demonstratie en aangeklaagd wegens terrorisme. Twee jaar later echter, na maandenlange opsluiting in haar eigen stad, liet een rechtbank in Barcelona alle aanklachten vallen.

In 2019 werd de voormalige Catalaanse minister van Binnenlandse Zaken (samen met andere collega's en maatschappelijke leiders) veroordeeld tot meer dan tien jaar gevangenisstraf, omdat hij tijdens de "opruiing" van 2017 de Catalaanse politie had aangestuurd. Zowel de politiechef als hoge ambtenaren van het ministerie zijn echter onlangs door een andere rechtbank onschuldig bevonden aan enig vergrijp tijdens die gebeurtenissen.

Oproepen tot onmiddellijke vrijlating van politieke gevangenen, afkomstig van de VN-werkgroep inzake willekeurige detentie, Amnesty International en juridische verenigingen, zijn door de Spaanse staat genegeerd.

In 2020 deed een Spaanse rechtbank de Catalaanse politiek opschrikken door de president van Catalonië te diskwalificeren omdat hij niet onmiddellijk "gehoorzaamde" aan een oproep van de kiesraad om twee spandoeken te verwijderen die opriepen tot de vrijlating van Catalaanse politieke gevangenen en tot vrijheid van meningsuiting.

En onlangs heeft een Belgisch hof van beroep de uitlevering aan Spanje van de voormalige minister van Cultuur van Catalonië geweigerd, omdat het ernstig betwijfelde of zijn recht op een eerlijk proces gewaarborgd zou zijn.

Dit alles is slechts het topje van de ijsberg. Het is het ontbreken van de garantie op een eerlijk proces, voor daden die in andere Europese landen geen misdaden zijn, dat zes Catalaanse politici en verscheidene activisten in ballingschap leven in België, Zwitserland en Schotland. Het is een schokkende situatie, en velen in Catalonië klagen over de totale passiviteit van de Europese instellingen, vergeleken met hun publieke stellingname ten aanzien van gebeurtenissen in bijvoorbeeld Rusland, Turkije en Wit-Rusland.

Dit is de context van de aanstaande stemming in het Europees Parlement over het verzoek van Spanje om de parlementaire immuniteit van drie parlementsleden op te heffen: voormalig president Carles Puigdemont en zijn adviseurs Antoni Comin en Clara Ponsatí.

Miquel Strubell i Trueta

ZEIT, FÜR DIE WERTE DER EU EINZUTRETEN (DE)


ZEIT, FÜR DIE WERTE DER EU EINZUTRETEN

Kürzlich lasen wir über Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit in Polen und Ungarn und deren Versuche, den EU-Haushalt aufzuhalten, sowie über die Zusage der EU, bei Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit in allen Mitgliedsstaaten den gleichen Maßstab anzulegen. Allerdings wurde Spanien aus der öffentlichen Aufmerksamkeit herausgehalten, dank der Zensur des EP in dem Bericht von Clare Daly MdEP über die Grundrechte in der Europäischen Union und dank hochrangiger EU-Funktionäre und Diplomaten, die es geschafft haben, Spaniens eigenes Narrativ kraftvoll zu vermitteln.

Doch das Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union, wonach Kataloniens ehemaliger Vizepräsident Oriol Junqueras das Recht auf Immunität genoss, das ihm seine Wahl zum Abgeordneten garantierte, wurde von den spanischen Behörden völlig ignoriert, und er verbüßt nun eine 13-jährige Haftstrafe.

Im Jahr 2018 wurde eine Sozialaktivistin wegen des Aufrufs zur Teilnahme an einer Demonstration verhaftet und wegen Terrorismus angeklagt. Doch zwei Jahre später, nach monatelangem Hausarrest in ihrer eigenen Heimatstadt, ließ ein Gericht in Barcelona alle Anklagepunkte fallen.

Im Jahr 2019 wurde der ehemalige katalanische Innenminister (zusammen mit anderen Kollegen und gesellschaftlichen Führern) zu über zehn Jahren Gefängnis verurteilt, weil er die katalanische Polizei während des "Aufruhrs" 2017 unter Kontrolle hatte. Doch sowohl der Polizeichef als auch hochrangige Ministerialbeamte wurden vor kurzem von einem anderen Gericht für nicht schuldig befunden, während dieser Ereignisse illegal gehandelt zu haben.

Aufrufe zur sofortigen Freilassung der politischen Gefangenen, die von der UN-Arbeitsgruppe für willkürliche Inhaftierungen, Amnesty International und einer Vielzahl von juristischen Vereinigungen veröffentlicht wurden, sind von Spaniens rachsüchtigen Strukturen ignoriert worden.

Und vor kurzem lehnte ein belgisches Berufungsgericht die Auslieferung des ehemaligen katalanischen Kulturministers an Spanien ab, da es ernsthafte Zweifel hinsichtlich seines Rechts auf einen fairen Prozess hatte.

All dies ist nur die Spitze des Eisbergs. Es ist die fehlende Garantie für einen fairen Prozess, für Handlungen die in anderen europäischen Ländern keine Straftaten sind, die sechs katalanische Politiker und mehrere Aktivisten im Exil in Belgien, der Schweiz und Schottland leben lässt. Das ist eine schockierende Situation, und viele in Katalonien beschweren sich über die totale Passivität der europäischen Institutionen, verglichen mit ihrer öffentlichen Haltung zu den Ereignissen in, sagen wir, Russland, der Türkei und Belarus.

Dies ist der Kontext der bevorstehenden Abstimmung des Europäischen Parlaments über den Antrag Spaniens auf Aufhebung der parlamentarischen Immunität von drei Mitgliedern: dem ehemaligen Präsidenten Carles Puigdemont und seinen Ministern Antoni Comin und Clara Ponsatí.

Miquel Strubell i Trueta

CZAS STANĄĆ W OBRONIE WARTOŚCI UE (POL)

CZAS STANĄĆ W OBRONIE WARTOŚCI UE

Niedawno czytaliśmy o przypadkach naruszenia praworządności w Polsce i na Węgrzech oraz ich próbach ograniczenia budżetu UE, a także o zobowiązaniu UE do stosowania tej samej miary wobec wszystkich państw członkowskich w przypadkach nieprzestrzegania praworządności. Nie wymieniono jednak Hiszpanii dzięki cenzurze, której Parlament Europejski poddał sprawozdanie posłanki Clare Daly dotyczące praw podstawowych w Unii, a także dzięki stanowisku wysokich rangą urzędników UE i dyplomatów, podpisujących się zdecydowanie pod narracją dotyczącą Katalonii narzucaną przez Hiszpanię.

Jednakże orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zgodnie z którym byłemu wiceprezydentowi Katalonii Oriol Junqueras przysługuje immunitet przyznany mu w związku z wyborem na posła do PE, zostało całkowicie zignorowane przez władze hiszpańskie i odbywa on karę 13 lat więzienia.

W 2018 roku aresztowano i oskarżono o terroryzm aktywistkę społeczną za nawoływanie do udziału w demonstracji. Jednak dwa lata później, po miesiącach przymusowej izolacji we własnym mieście, sąd w Barcelonie wycofał wobec niej wszystkie zarzuty.

W 2019 roku były kataloński minister spraw wewnętrznych został, wraz z innymi współpracownikami i liderami społecznymi, skazany na ponad dziesięć lat więzienia za dowodzenie katalońskiej policji podczas "rozruchów" w 2017 roku. Jednak zarówno szef policji, jak i wysocy rangą urzędnicy ministerstwa zostali niedawno uznani przez inny sąd za niewinnych popełnienia jakichkolwiek wykroczeń w czasie tych wydarzeń.

Wezwania do natychmiastowego uwolnienia więźniów politycznych, wystosowane przez Grupę Roboczą ONZ ds. Arbitralnego Zatrzymania, Amnesty International i stowarzyszenia prawnicze, państwo hiszpańskie zignorowało.

W 2020 roku hiszpański sąd wstrząsnął katalońską polityką, odwołując prezydenta Katalonii za to, że nie zastosował się natychmiast do wezwania komisji wyborczej, nakazującego mu usunięcie dwóch banerów wzywających do uwolnienia katalońskich więźniów politycznych i do wolności słowa.

Niedawno belgijski sąd apelacyjny odmówił ekstradycji do Hiszpanii byłego ministra kultury Katalonii w obliczu poważnych wątpliwości, czy zostanie zagwarantowane jego prawo do uczciwego procesu.

To wszystko to tylko wierzchołek góry lodowej. To właśnie brak gwarancji sprawiedliwego procesu za czyny, które w innych krajach europejskich nie są uznawane za przestępstwo, sprawił, że sześciu katalońskich polityków i kilku działaczy żyje na wygnaniu w Belgii, Szwajcarii i Szkocji. To szokująca sytuacja, a wielu mieszkańców Katalonii narzeka na całkowitą bierność instytucji europejskich w porównaniu z ich publicznym zajmowaniem stanowiska wobec wydarzeń na przykład w Rosji, Turcji czy na Białorusi.

Takie są okoliczności zbliżającego się głosowania w Parlamencie Europejskim nad wnioskiem Hiszpanii o uchylenie immunitetu parlamentarnego trojga posłów: byłego prezydenta Carlesa Puigdemonta oraz jego doradców Antoniego Comina i Clary Ponsatí.
Miquel STRUBELL i TRUETA

ES HORA DE DEFENDER LOS VALORES DE LA UE (ESP)


ES HORA DE DEFENDER LOS VALORES DE LA UE

Recientemente hemos leído sobre las violaciones del Estado de Derecho en Polonia y Hungría y sus intentos de frenar el presupuesto de la UE, y sobre el compromiso de la UE de aplicar la misma vara de medir a todos los Estados miembros en cuanto al incumplimiento del Estado de Derecho. Sin embargo, España no ha sido señalada, gracias a la censura del Parlamento Europeo sobre el informe de la eurodiputada Clare Daly sobre los derechos fundamentales en la Unión y también gracias a la posición de los altos funcionarios de la UE y diplomáticos que han conseguido transmitir con fuerza la narrativa que quiere imponer España sobre lo que sucede con Cataluña.

Sin embargo, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la que el exvicepresidente de Cataluña Oriol Junqueras gozaba de los derechos de inmunidad que le otorgaba su elección como eurodiputado fue totalmente ignorada por las autoridades españolas y está cumpliendo una condena de 13 años de prisión.

En 2018 una activista social fue detenida por llamar a la participación en una manifestación y acusada de terrorismo. Sin embargo, dos años después, tras meses de encierro en su propia ciudad, un tribunal de Barcelona retiró todos los cargos.

En 2019 el exconsejero catalán de Interior (junto a otros compañeros y dirigentes sociales) fue condenado a más de diez años de prisión, por haber controlado a la policía catalana durante la "sedición" de 2017. Sin embargo, tanto el jefe de la policía como los altos cargos del ministerio han sido recientemente declarados, por otro tribunal, no culpables de ninguna ilegalidad durante aquellos sucesos.

Los llamamientos para la liberación inmediata de los presos políticos, emitidos por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, Amnistía Internacional y asociaciones legales, han sido ignorados por el Estado español.

En 2020, un tribunal español sacudió la política catalana al inhabilitar al presidente de Cataluña por no "obedecer" inmediatamente una notificación de la junta electoral que le ordenaba retirar dos pancartas que pedían la liberación de los presos políticos catalanes y a favor de la libertad de expresión.

Y recientemente, un tribunal de apelación belga denegó la extradición a España del ex consejero de Cultura de Cataluña, ante las serias dudas sobre la posibilidad que fuera garantizado su derecho a un juicio justo.

Todo esto es sólo la punta del iceberg. Es la falta de garantía de un juicio justo, por hechos que no son delito en otros países europeos, lo que tiene a seis políticos catalanes y a varios activistas viviendo en el exilio en Bélgica, Suiza y Escocia. Es una situación chocante, y muchos en Cataluña se quejan de la total pasividad de las instituciones europeas, en comparación con su postura pública ante los acontecimientos de, por ejemplo, Rusia, Turquía y Bielorrusia.

Este es el contexto de la próxima votación del Parlamento Europeo sobre el suplicatorio de España de suspensión de la inmunidad parlamentaria de tres diputados: el ex presidente Carles Puigdemont y sus consejeros Antoni Comin y Clara Ponsatí.

Miquel Strubell i Trueta

What Would You Do, Dear MEP?


What would you do? Imagine that the fate of three God-fearing, tax-paying, law-abiding citizens is in your hands. A university lecturer in Social Science, a university professor of Economics and a journalist and former mayor of a provincial capital, to be precise. 

And you have people screaming at you from both sides.
 
A large group on the one hand, all from a large nation with a history of civil wars, coups d'état and dictatorships, and with its media, opinion leaders, politicians almost to a man (and woman) shrieking hysterically that these three have fled justice after a coup d'érat and have to join their political companions and serve long prison sentences for their crimes. And their MEPs swarm around you, drilling instructions into the ears of the leaders of your political group and, maybe, you in person. And in the process, some of them have not respected the confidentiality rule but have made public statements or even, in one case, leaked the rapporteur's report to the Madrid press.  

And on the other side, a much smaller group (largely because their nation is much smaller) who have neen imploring for international mediation to force the bully to sit down and solve a deep political conflict through political negotiation, not by sending its political opponents into court.

Imagine the larger group fails to tell you that it has ignored multiple calls, after an institutionally catastrophic Constitutional court judgment, for the exercise of the smaller people's universal right of self-determination. 

Imagine the larger group fails to tell you that it has incarcerated the smaller people's parliamentary Speaker for allowing a debate on independence.

Imagine the larger group fails to tell you that it has incarcerated two respected social leaders, for standing (with permission) on a battered police vehicle - parked unlocked and with fireaarms left inside it - to call on ten thousand demonstrators to... go home. 

Imagine the larger group says that holding a referendum without government authorisation is illegal, yet fails to tell you that this was dropped ftom the Criminal Code in 2005.

Imagine the larger group fails to tell you that calls for the release of these political and social leaders, issued by the UN Working Group on Arbitrary Detention, Amnesty International and a host of other humsn rights organizations, have fallen on the deaf ears of a Member state bent on political revenge and on "decapitating" the independence movement and "disinfecting" the smaller people.

Imagine the larger group fails to tell you that attempts to extradite the three MEPs and their colleagues have failed because courts in Belgium, Germany and Scotland have failed to find any evidence of the charges of "rebellion" and "sedition" brought against them, issued, moreover, by a court that, according to the European convention on human rights, was not the competent court to try them and their incarcerated colleagues in the first place. 

Imagine the larger group fails to tell you that the Spanish Supreme Court has ignored an EU Court of Justice ruling (requested by the very same Court!) ensuring another MEP's immunity, by the simple, age-old expedient of not releasing him ftom prison.

Imagine the larger group fails to tell you that it flooded the JURI committee (20% of its members are Spanish!), solely and simply to continue persecuting those who have thd perfectly legitimate aim of a national minority that wishes to continue existing as a free and sovereign people.

Imagine (well, this is no hypothesis) that you, dear MEP, will have to explain, to the hundreds of thousands of Europeans you represent, how you publicly voted in the plenary session to decide whether or not to waive the immunity, inside the European Union, of Carles Puigdemont MEP, Antoni Comin MEP and Clara Ponsatí MEP.  

I am sure you will vote in conscience, so as not to allow the European Parliament to make a fool of itself on the international scene (the Commission has a vice president that does this on his own), and that you will not be bullied in your turn.

See also in Catalan:

https://twitter.com/nstr30/status/1364681312372727817?s=19
 

21 de febr. 2021

Fil de Xavier Miralles sobre l'actuació de la BRIMO (21 FEB 2021)

Un fil de Twitter que explica els fets de la manifestació d'ahir al centre de Barcelona, i l'actuació gratuïta de la BRIMO al carrer Gran de Gràcia. Espero que a l'autor li agradi!

Clica aquí si cal per accedir al text sencer